Arc Aroma Pure – Energi – Effekt – Verkningsgrad

Jag har noterat att det skrivs en hel del om CEPT-plattformen vad gäller olika parametrar kopplade till effekt och energi. Skribenter har debatterat och försökt jämföra med andra system och deras motsvarande parametrar. Det är inte lätt och jämförelserna haltar gärna. Jag vill gärna dela med mej lite om hur man mäter, vad skillnaderna är och kanske lyfta resonemangen till en lite högre nivå.

Märkeffekt eller inmatad effekt är den effektförbrukning som CEPT generatorn har vid maximal belastning. Alltså så mycket effekt som den drar från ”nätuttaget”. Denna förbrukning är konstant vid en kontinuerlig full belastning. Under normal drift kan alltså den inmatade effekten variera beroende på dels inställda parametrar som pulsbredd, frekvens och liknande men även beroende på den behandlade produktens beskaffenhet och på kammarens utformning.

Pulseffekten är den momentana effekt som själva pulsen har. Pulsen är mycket kortvarig, typiskt någon miljondels sekund. Pulserna upprepas med en frekvens som variera beroende på flöde, produkt och applikation. Låt oss anta att pulsen är en miljondels sekund lång och denna upprepas med 1000 Hz eller 1000 gånger per sekund, då betyder detta att pulsen är aktiv under 1000 * 1 / 1000 000 eller 0,1 % av tiden (duty cycle).

Verkningsgraden är relationen mellan inmatad effekt och utmatad effekt. Låt oss anta att ett system har en märkeffekt på 10 kW. Om pulserna är på 10 kV och 1000A så är pulseffekten 10 MW. Om vi har samma inställningar som ovan 1/1000 0000 s och 1000Hz eller 0,1% duty cycle då är medeluteffekten 10 MW eller 10 000 kW gånger 0,1 % vilket ger 10 kW. Inmatad och utmatad effekt är densamma och verkningsgraden blir då utmatad / inmatad effekt = 100 % vilket naturligtvis är en omöjlig siffra.

Det unika med CEPT-plattformen är att verkningsgraden är mycket hög. Systemet har minimala förluster vilket är möjligt då systemet har en extremt bra kontroll på pulsen. Målet är och har varit att komma så nära idealet om möjligt; en puls utan stig- och falltid. Alltså att så fort som möjligt ta sej från ingen utspänning alls till full inställd spänning och det samma tillbaka till noll.

A) typisk puls CEPT system B) Puls från konventionellt urladdningssystem

Konventionella generatorer använder ofta olika former av urladdningssystem. Man laddar först upp ett kondensatorbatteri till en förinställd spänning, därefter skapas pulsen genom att man laddar ur hela paketet genom kammaren. Dessa generatorer fungerar ungefär som äldre fotoblixt-aggregat. Nackdelen är att man får en omvänt exponentiell kurva när man laddar ur systemet. Den svans som blir resultatet (markerad med grått i kurva B ovan) är förluster som värmer produkten. Detta är oftast inte är önskvärt och en nackdel, allt i svansen är förluster.

CEPT – plattformen är detta löst genom att bygga moduler som hanterar mycket höga strömmar men lite lägre spänningar. Modulerna arbetar i matriser som synkroniseras med optisk styrning vilket gör det möjligt att generera mycket höga spänningar och höga strömmar men utan att vara låst till dyra specialkomponenter. Problemet kan istället lösas med snabba, billiga och tillgängliga komponenter, detta är kärnan i en av företaget fyra patentfamiljer.

Effektivitet är en helt annan fråga som bäst kan ställas på systemnivå. Här bör vi betrakta hela systemet inklusive kammare. Vi kan exempelvis ställa oss frågan hur mycket energi måste tillföras via CEPT-plattformen för att uppnå ett visst resultat i form av tex. ökad produktionsvolym, kvalitet, eller minskad hålltid. Energi kostar pengar och ökad produktion är värd pengar. Om systemet är effektivt så genererar vi en högre vinst än den ökade kostnaden. Detta kommer jag att orda mer om i ett senare inlägg.

Miljöeffekt är ett viktigt begrepp idag. Om vi kan spara energi eller öka utvinningen så är detta positivt för miljön. Spara energi kan vi göra genom att ersätta utrustning som förbrukar mycket energi med ny teknik som är energieffektiv. En annan aspekt som ofta glöms bort är att en ökad utvinning av exempelvis olivolja eller juice betyder att restavfallet och därmed kostnaderna att hantera detta minskar i samma grad.

Redeye – Mr Charles intervjuar

mr.charles
Mr. Charles logga som du säkert har sett på olika chattsidor och i aktiebloggar.

Mr. Charles har publicerat en intervju på Redeye med mej i min egenskap som medgrundare till Clinical Laserthermia Systems. Vi diskuterar en hel del runt bolaget, olika tekniker, för och nackdelar och min syn på mycket annat som har med CLS att göra.

Jag valde att låta Mr. Charles göra denna intervju då jag är imponerad av Mr. Charles och hans ofta återkommande kommentarer och tankar på olika chattsidor. Många skribenter är ute på väldigt tunn is när de uttalar sej om olika företag, produkter och planer. Detta gäller inte Mr. Charles som alltid har gjort en grundlig research och grävt fram det omöjliga innan han yttrar sej.

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-en-interrvju-med

Arc Aroma Pure – Varför heter det så

eller – hur hamnar man först i börslistan?

Den första versionen på logga som användes med slogan ”Protect and preserve without additives.”

Många undrar varför bolaget heter Arc Aroma Pure AB. I detta inlägg tänkte jag berätta lite kort om hur namnet kom till, logga och vår tidiga slogan. För den som undrar kommer jag att berätta om tankarna och händelserna som ledde till att Arc Aroma Pure över huvud taget bildandes men detta får bli i ett separat inlägg.

När jag väl beslutat att satsa på bolaget så gällde det att hitta ett lämpligt namn. Jag hade ett vilande bolag med lite obeskattade tillgångar som jag valde att använda. Det vilande bolaget hette Beat-Us Datawebben och hade bildats 1990 runt en affärsidé som gick ut på att erbjuda strömmande musik och laglig nedladdning via nätet. Inte helt olik Spotify. Jag kunde bara konstatera att vi var för tidigt ute, internet var inte moget för denna idé. Det fanns inte bra betalningslösningar och trafiken via nätet var för dyr.

När det gäller namnvalet så är det egentligen en lång historia. Jag skickade in flera förslag till Bolagsverket men de blev inte godkända då det redan fanns registrerade namn som var lika eller snarlika. Allt kändes lite hopplöst när jag satte mej ner och började fundera på den grundläggande idén och de applikationer som låg närmast.

Marknadsfokus var vid bildandet förlängning av hållbarheten hos juice. Anledningen till detta är att jag arbetat med juice och förlängning av hållbarheten med hjälp av elektroporation i ett tidigare projekt som jag kommer att berätta om ett annat inlägg. När jag analyserade marknaden och olika affärsidéer kom jag fram till att juice var ett högintressant segment. En dialog gick igång med bland annat en tillverkare av essenser som letade efter kall metod för att förlänga hållbarheten, ett letter of intent om utvärdering undertecknades. Anledningen till att kalla metoder är intressanta är att värmebehandling förvanskar såväl smak som struktur och det är de dyra komponenterna så förgasas vid lägst temperatur.

Elektroporation bygger på pulserande elektriska fält eller PEF. Mikroorganismer i den juice som behandlas avdödas om fältet är tillräckligt kraftig. Detta sker eftersom cellmembranet kollapsar. (Jag kommer att berätta mer om detta i ett separat inlägg senare.) Vi kallade redan då vår metod för CEPT vilket också registrerades som varumärke. CEPT står för Closed Environment Pef Treatment, alltså att man behandlar inne i en stängd kammare.

Alltså, det fanns några byggstenar att jobba med för att hitta på ett bra företagsnamn; PEF och högspänning, kall pastörisering, och bibehållen smak och struktur. Jag hade också en tanke att försöka hamna först i en alfabetisk sortering, exempelvis en börslista.

PEF och högspänning, vad är detta? Mina tankar gick till blixtar och urladdningar. Börjar man tänka internationellt så ligger ARC som betyder båge eller ljusbåge som i urladdning nära. Bra ord som är snyggt i text och dessutom börjar på ”A”.

Det där med pastörisering betyder ju att man renar produkten och tar bort oönskade mikroorganismer. Produkten blir ren eller ”Pure”. Det är en kall metod så vi påverkar inte smak eller struktur, leder till ordet ”Aroma”. För att hamna först i en alfabetisk sortering så blev valet att lägga orden i ordningen Arc Aroma Pure, med tanken att ”ticker” skulle bli AAP som i princip skulle garantera om inte första plats i en sorterad lista så nästan.

Jag tog fram en tvåfärgad logga som syns här intill, denna har i omgångar förenklats och för att vara lättare att jobba med. Det finns ingen speciell anledning till att den såg ut som den gjorde bara att jag då tyckte den var snygg. Det blå eller turkos strecket är tänkt att symbolisera en blixt men det förstod ingen så den gjordes tydligare. Jag hittade också på en slogan som jag använde ”Protect and preserve without additives”. Denna stal jag från New York Police department som jag tror lyder ”Serve and Protect”. På något tyckte jag att man fick en känsla att man igen denna slogan men inte kunde göra kopplingen.

Senare version av loggan där den blå linjen ersatts med en grön pil, mer lik en blixt.

Lite retrospektivt kan man tycka att just ”Aroma” och kopplingen till rening av avloppsvatten eller behandling av substrat till biogasframställning känns lite avlägset.


ArcAroma – Den ädla konsten att räkna med procent

Inlägget nedan är redigerat idag 19-01-09. Tyvärr skapade det ursprungliga inlägget en viss turbulens, detta var naturligtvis inte min avsikt så jag ber om ursäkt!

Jag vill belysa att procent kan vara förvirrande. I vissa fall menar man procent rakt av och i andra fall procentenheter. Personligen föredrar jag att man anger utfall i exempelvis kg produkt /ton råvara och att man anger detta utan behandling och med behandling.

Ett enkelt exempel

Låt oss anta att du har fått ett erbjudande att sälja fågelholkar. Fågelholken kostar 100 kronor och du får 10% i provision. Alltså din yield är 10% eller 10 kr per såld holk. Det visar sej att du är en driven säljare så producenten vill uppmuntra dej så du inte lämnar fågelholksbranschen, dom höjer din provision med 5%.

Aj då, tänker du, 5% är ju inget – men är det så lite. Tidigare fick du 10% eller 10 kr per såld fågelholk enligt avtalet, nu får du 15% eller 15 kr. Det är ju faktiskt en ökning från 10 till 15 kr eller med 50% och det kan man ju kalla en rejäl löneförhöjning.

Å andra sidan kanske chefen menade 5% av 10 kr, då får du istället 10 kronor och 50 öre i fortsättningen. Procent kan vara förvirrande. Detta hade effektivt undvikits om producenten hade höjt din provision i kronor och ören från början.

Exempel från verkligheten

För några år sedan, vid en konferens i Slovenien, träffade jag en trevlig och mycket kunnig spansk professor som också arbetat med effektivisering av olivoljeextraktion. Han presenterade sin grupps projekt och sina resultat under samma session som jag presenterade ArcAroma, vårt system och våra preliminära resultat. Efteråt diskuterade vi en hel del då vi var intresserade av samma ämne.

Han hade presenterat en ökning med 2 – 3% och jag påstod att vi sett ökningar på 15 – 25%. Det visade sej att han hade ökat yield från knappt 10% till drygt 12% medan vi hade sett ökningar i yield från ca 10% till ca 11.5 – 12.5% (alltså en ökning på 15 – 25%) . Resultaten var alltså likvärdiga när vi väl förstod hur andra parten hade räknat. Det viktiga var att de samstämmiga resultaten och samtalet stärkte vår gemensamma tro på tekniken som sådan.

Allt hade varit mycket enklare om vi istället hade sagt att utfallet ökade från 100 kg olja per ton råvara till exempelvis 115 – 125 kg olja per ton. Jag hoppas vi kan hålla oss till denna typ av begrepp i framtiden, procent är knepigt och används slarvigt av de flesta inklusive mej själv. Problemet är att marknaden gärna vill ha en enkel siffra och helst procent.

Min syn på detta

Vad jag vill ha sagt med detta är att jag personligen tycker att det här med utfall i procent är farligt. Procent ger ett intryck att ”så här är det” och vi kan enkelt räkna göra en kalkyl som håller i alla lägen. ArcAroma garanterar en ökning i yield på minst 5%, samtidigt har jag sett betydligt större ökningar i utbyte än så. Man måste komma ihåg att utbytet är beroende av många faktorer. Det handlar exempelvis om olivsort, odlingsplats, ålder på trädet, temperatur, metod och utrustning, etc.

Slutkläm

Oavsett procent och procentenheter så har ArcAroma visat att oliveCEPT® en mycket kostnadseffektiv lösning som ökar utbytet av olivolja och samtidig ger en olja med högre kvalitét i form av högre halter av antioxidanter, en bättre färg och smak. oliveCEPT® är en Cleantech produkt i dess bästa skepnad, den har potentialen snabba upp processen och ersätta befintlig energikrävande metodik samtidigt som den reducerar kostnader och ökar intäkterna.

Men som sagt jag får skärpa mej i framtiden och vara tydlig, min avsikt var inte att texten skulle tolkas bokstavligt för så enkelt är det inte. Nu vet jag bättre och ber om ursäkt om tänkta belysning av ett problem ledde menigheten ut i ett mörker av förvirring.

Disclaimer: Detta inlägg och denna blogg är min privata med mina tankar och funderingar, det jag skriver här är exempel för att illustrera och texten har i huvudsak ingen koppling till verkliga händelser.