ArcAroma – Den ädla konsten att räkna med procent

Inlägget nedan är redigerat idag 19-01-09. Tyvärr skapade det ursprungliga inlägget en viss turbulens, detta var naturligtvis inte min avsikt så jag ber om ursäkt!

Jag vill belysa att procent kan vara förvirrande. I vissa fall menar man procent rakt av och i andra fall procentenheter. Personligen föredrar jag att man anger utfall i exempelvis kg produkt /ton råvara och att man anger detta utan behandling och med behandling.

Ett enkelt exempel

Låt oss anta att du har fått ett erbjudande att sälja fågelholkar. Fågelholken kostar 100 kronor och du får 10% i provision. Alltså din yield är 10% eller 10 kr per såld holk. Det visar sej att du är en driven säljare så producenten vill uppmuntra dej så du inte lämnar fågelholksbranschen, dom höjer din provision med 5%.

Aj då, tänker du, 5% är ju inget – men är det så lite. Tidigare fick du 10% eller 10 kr per såld fågelholk enligt avtalet, nu får du 15% eller 15 kr. Det är ju faktiskt en ökning från 10 till 15 kr eller med 50% och det kan man ju kalla en rejäl löneförhöjning.

Å andra sidan kanske chefen menade 5% av 10 kr, då får du istället 10 kronor och 50 öre i fortsättningen. Procent kan vara förvirrande. Detta hade effektivt undvikits om producenten hade höjt din provision i kronor och ören från början.

Exempel från verkligheten

För några år sedan, vid en konferens i Slovenien, träffade jag en trevlig och mycket kunnig spansk professor som också arbetat med effektivisering av olivoljeextraktion. Han presenterade sin grupps projekt och sina resultat under samma session som jag presenterade ArcAroma, vårt system och våra preliminära resultat. Efteråt diskuterade vi en hel del då vi var intresserade av samma ämne.

Han hade presenterat en ökning med 2 – 3% och jag påstod att vi sett ökningar på 15 – 25%. Det visade sej att han hade ökat yield från knappt 10% till drygt 12% medan vi hade sett ökningar i yield från ca 10% till ca 11.5 – 12.5% (alltså en ökning på 15 – 25%) . Resultaten var alltså likvärdiga när vi väl förstod hur andra parten hade räknat. Det viktiga var att de samstämmiga resultaten och samtalet stärkte vår gemensamma tro på tekniken som sådan.

Allt hade varit mycket enklare om vi istället hade sagt att utfallet ökade från 100 kg olja per ton råvara till exempelvis 115 – 125 kg olja per ton. Jag hoppas vi kan hålla oss till denna typ av begrepp i framtiden, procent är knepigt och används slarvigt av de flesta inklusive mej själv. Problemet är att marknaden gärna vill ha en enkel siffra och helst procent.

Min syn på detta

Vad jag vill ha sagt med detta är att jag personligen tycker att det här med utfall i procent är farligt. Procent ger ett intryck att ”så här är det” och vi kan enkelt räkna göra en kalkyl som håller i alla lägen. ArcAroma garanterar en ökning i yield på minst 5%, samtidigt har jag sett betydligt större ökningar i utbyte än så. Man måste komma ihåg att utbytet är beroende av många faktorer. Det handlar exempelvis om olivsort, odlingsplats, ålder på trädet, temperatur, metod och utrustning, etc.

Slutkläm

Oavsett procent och procentenheter så har ArcAroma visat att oliveCEPT® en mycket kostnadseffektiv lösning som ökar utbytet av olivolja och samtidig ger en olja med högre kvalitét i form av högre halter av antioxidanter, en bättre färg och smak. oliveCEPT® är en Cleantech produkt i dess bästa skepnad, den har potentialen snabba upp processen och ersätta befintlig energikrävande metodik samtidigt som den reducerar kostnader och ökar intäkterna.

Men som sagt jag får skärpa mej i framtiden och vara tydlig, min avsikt var inte att texten skulle tolkas bokstavligt för så enkelt är det inte. Nu vet jag bättre och ber om ursäkt om tänkta belysning av ett problem ledde menigheten ut i ett mörker av förvirring.

Disclaimer: Detta inlägg och denna blogg är min privata med mina tankar och funderingar, det jag skriver här är exempel för att illustrera och texten har i huvudsak ingen koppling till verkliga händelser.