CLS – för bra för att vara sant, den tidiga historien

Dagens PM

Idag har Clinical Laserthermia Systems AB publ. publicerat ett viktigt pressmeddelande, bolaget har tecknat avtal med Siemens. Vad avtalet egentligen betyder är lite oklart men att CLS har en dialog med en av de stora aktörerna räcker för mej.

Jag är medgrundare och aktieägare, jag vet att tekniken fungerar! Jag har varit med och behandlat patienter, jag har sett behandling av komplicerade levertumörer live. Min personliga åsikt är att cancer är ett samlingsbegrepp för olika komplexa sjukdomstillstånd där kroppsegna celler ställer till det, kroppen behöver hjälp att förstå att den är under angrepp. Detta är själva grundtanken bakom Clinical Laserthermia Systems AB och ImILT. Att dels ge avlastning och smärtlindring genom att behandla och förhoppningsvis krympa tumörerna men viktigast, att aktivera immunförsvaret så att kroppen själv angriper tumörerna nu och i framtiden.

Hur blev CLS egentligen till?

På 80-talet var jag utvecklingschef på ett företag som heter Lund Science AB, bolaget utvecklade olika system för värmebehandling av cancertumörer. Dessa system använde mikrovågor för att kontrollerat värma upp tumörerna men nackdelen var att det är lite besvärligt att nå ner tillräckligt djupt och att fokusera värmen till den aktuella tumören. Bakom bolaget låg två personer som varit mycket viktiga för mej och mina val senare i livet, Doc. Magnus Bolmsjö, VD, som senare startade Prosta Lund och prof. Bertil Persson, Radiofysik, LU, senare medgrundare till ett av ”mina” bolag Microtherm AB.

Genom Bertil Persson lärde jag känna Karl-Göran Tranberg och hans forskargrupp. De arbetade med en metod som liknade Lund Science men istället för mikrovågor använde de en YAG laser för att värma tumörerna. I det samarbete som följde, hjälpte jag och senare mina bolag Microtherm AB och Henriksson & Konsultpartners AB, gruppen att utveckla ett system och en mjukvara för att mäta, mappa och presentera temperaturen i målområdet och styra lasern. Systemet var först baserat på en PC, senare byggde detta på ett egenframtaget styrsystem. Vi tog också fram kanylbaserade sensorer som kunde mäta temperatur med en mycket hög noggrannhet. Samarbetet pågick under ett antal år, projekten fick stöd från olika källor och ledde även till ett antal doktorsavhandlingar.

1995 – 96 blev jag anlitad som VD av Wallsten Medical i Schweiz, en annan uppdragsgivare till Microtherm som även övertog samtliga anställda i Microtherm. Tillsammans med Hans Wallstén, en annan mycket viktig person och mentor för mej personligen, utvecklade mina kollegor och jag Cavaterm®. Även detta är ett värmebaserat system som i detta fall är avsett för behandling av kraftiga mensblödningar. Wallsten Medical Scandinavia AB bildades i Lund och hade bland annat som uppgift att utveckla och producera Cavaterm® systemet. Gruppen i Lund deltog också vid marknadsföringen och övervakade en stor del av de kliniska försök som genomfördes. Engagemanget i Wallsten betydde att jag var tvungen att i huvudsak lägga projektet med Tranberggruppen på hyllan.

Ett par år senare, när jag lämnat Wallsten för att åter satsa på Konsultpartners, kontaktade Kalle Tranberg mej och bad om hjälp med sitt lasersystem. Han behövde bland annat fler kanylsensorer vilket vi tog fram. Det visade sej också att Kalle låg i konflikt med den konsult som hjälp honom när jag hade fullt upp som VD för Wallsten. Jag hjälpte Kalle och gruppen så gott jag kunde med bland annat argumentation och dokumentation. I samband med ett gemensamt besök på Medicin Tekniska Avdelningen, MTA, berättade Kalle om sina framgångar med Lasersystemet. Om patienter med en riktigt dålig prognos som han hade hjälp eller till och med botat.

När vi gick i kulverten från MTA kände jag hur hans berättelser om patienter som han och gruppen behandlat verkligen grep tag i mej och fick nackhåren att resa sej. Jag sa till Kalle; ”detta är alldeles för bra att vara ett lokalt forskningsprojekt i Lund, vi borde starta ett företag, göra en produkt och sprida tekniken”. Till min förvåning höll Kalle med och replikerade ”jag spelar tennis med en ekonom som vi borde ha med i företaget, Lars-Erik Eriksson”. Kalle introducerade LEE några dagar senare, resten är, som dom säger, historia!