220208 Kastanjegatan/Apelgatan i Lund

Bilden blev klar för en liten stund sen. Det är en vy söderut från Smålands Nation, alltså så som jag uppfattar omgivningarna stående i korsningen Kastanjegatan och Apelgatan. Det har regnat och är lite blött men håller på att klarna upp. Bilens lampor speglar sej i den våta asfalten.

Jag har förstått att det där med material är viktigt, därför som info till den som vill veta så har jag har målat på ett Saunders Waterford 300 grams grovt papper och använt färgerna fransk ultramarin, bränd sienna och rå sienna samt mycket lite Permanent Rose. Bilden är ca 350 x 250 mm.

Det där med akvarellmålning är något som jag håller på att lära mej, jag har fastnat för vår Lundakonstnär Erik Lundgren och hans sätt att måla. Om min bild det minsta påminner om hans sätt att måla så uppfattar jag det alltså som mycket positiv kritik. Jag har den deltagit i en kurs som Erik har hållit och ser fram emot nästa kurs som börjar nu på fredag. Det är bara att lyssna till hans kritik och suga in all kunskap. Vem vet, en dag kanske jag snappar upp något.

Var sak har sin tid!

Syftet med denna blogg var ursprungligen att dela erfarenheter från många år som entreprenör och företagare. Men vi har varit inne i en pandemi, jag har varit allvarligt sjuk, dessutom har jag sålt av merparten av mina aktieinnehav och överlåtit OddBits till Carsten Vilstrup samtidigt är det snart tid att likvidera mitt ”sista bolag”.

Jag kommer att starta om denna blogg och flytta fokus till mitt nygamla intresse; att måla akvarell. Jag har alltid gillat form och färg, även som produktutvecklare, men tiden att fokuserat hålla i en pensel har inte funnits riktigt förrän nu.

Bilden ovan är en ballonghund i porslin som jag målat av 211123 och gett en färgglad bakgrund. Nedan en amaryllis som jag målat av 220122 när den stod på en hylla i min ateljé/mitt kontor.

En amaryllis som jag målade 220122

Fler bilder kommer att följa…

Arc Aroma Pure – Energi – Effekt – Verkningsgrad

Jag har noterat att det skrivs en hel del om CEPT-plattformen vad gäller olika parametrar kopplade till effekt och energi. Skribenter har debatterat och försökt jämföra med andra system och deras motsvarande parametrar. Det är inte lätt och jämförelserna haltar gärna. Jag vill gärna dela med mej lite om hur man mäter, vad skillnaderna är och kanske lyfta resonemangen till en lite högre nivå.

Märkeffekt eller inmatad effekt är den effektförbrukning som CEPT generatorn har vid maximal belastning. Alltså så mycket effekt som den drar från ”nätuttaget”. Denna förbrukning är konstant vid en kontinuerlig full belastning. Under normal drift kan alltså den inmatade effekten variera beroende på dels inställda parametrar som pulsbredd, frekvens och liknande men även beroende på den behandlade produktens beskaffenhet och på kammarens utformning.

Pulseffekten är den momentana effekt som själva pulsen har. Pulsen är mycket kortvarig, typiskt någon miljondels sekund. Pulserna upprepas med en frekvens som variera beroende på flöde, produkt och applikation. Låt oss anta att pulsen är en miljondels sekund lång och denna upprepas med 1000 Hz eller 1000 gånger per sekund, då betyder detta att pulsen är aktiv under 1000 * 1 / 1000 000 eller 0,1 % av tiden (duty cycle).

Verkningsgraden är relationen mellan inmatad effekt och utmatad effekt. Låt oss anta att ett system har en märkeffekt på 10 kW. Om pulserna är på 10 kV och 1000A så är pulseffekten 10 MW. Om vi har samma inställningar som ovan 1/1000 0000 s och 1000Hz eller 0,1% duty cycle då är medeluteffekten 10 MW eller 10 000 kW gånger 0,1 % vilket ger 10 kW. Inmatad och utmatad effekt är densamma och verkningsgraden blir då utmatad / inmatad effekt = 100 % vilket naturligtvis är en omöjlig siffra.

Det unika med CEPT-plattformen är att verkningsgraden är mycket hög. Systemet har minimala förluster vilket är möjligt då systemet har en extremt bra kontroll på pulsen. Målet är och har varit att komma så nära idealet om möjligt; en puls utan stig- och falltid. Alltså att så fort som möjligt ta sej från ingen utspänning alls till full inställd spänning och det samma tillbaka till noll.

A) typisk puls CEPT system B) Puls från konventionellt urladdningssystem

Konventionella generatorer använder ofta olika former av urladdningssystem. Man laddar först upp ett kondensatorbatteri till en förinställd spänning, därefter skapas pulsen genom att man laddar ur hela paketet genom kammaren. Dessa generatorer fungerar ungefär som äldre fotoblixt-aggregat. Nackdelen är att man får en omvänt exponentiell kurva när man laddar ur systemet. Den svans som blir resultatet (markerad med grått i kurva B ovan) är förluster som värmer produkten. Detta är oftast inte är önskvärt och en nackdel, allt i svansen är förluster.

CEPT – plattformen är detta löst genom att bygga moduler som hanterar mycket höga strömmar men lite lägre spänningar. Modulerna arbetar i matriser som synkroniseras med optisk styrning vilket gör det möjligt att generera mycket höga spänningar och höga strömmar men utan att vara låst till dyra specialkomponenter. Problemet kan istället lösas med snabba, billiga och tillgängliga komponenter, detta är kärnan i en av företaget fyra patentfamiljer.

Effektivitet är en helt annan fråga som bäst kan ställas på systemnivå. Här bör vi betrakta hela systemet inklusive kammare. Vi kan exempelvis ställa oss frågan hur mycket energi måste tillföras via CEPT-plattformen för att uppnå ett visst resultat i form av tex. ökad produktionsvolym, kvalitet, eller minskad hålltid. Energi kostar pengar och ökad produktion är värd pengar. Om systemet är effektivt så genererar vi en högre vinst än den ökade kostnaden. Detta kommer jag att orda mer om i ett senare inlägg.

Miljöeffekt är ett viktigt begrepp idag. Om vi kan spara energi eller öka utvinningen så är detta positivt för miljön. Spara energi kan vi göra genom att ersätta utrustning som förbrukar mycket energi med ny teknik som är energieffektiv. En annan aspekt som ofta glöms bort är att en ökad utvinning av exempelvis olivolja eller juice betyder att restavfallet och därmed kostnaderna att hantera detta minskar i samma grad.

Redeye – Mr Charles intervjuar

mr.charles
Mr. Charles logga som du säkert har sett på olika chattsidor och i aktiebloggar.

Mr. Charles har publicerat en intervju på Redeye med mej i min egenskap som medgrundare till Clinical Laserthermia Systems. Vi diskuterar en hel del runt bolaget, olika tekniker, för och nackdelar och min syn på mycket annat som har med CLS att göra.

Jag valde att låta Mr. Charles göra denna intervju då jag är imponerad av Mr. Charles och hans ofta återkommande kommentarer och tankar på olika chattsidor. Många skribenter är ute på väldigt tunn is när de uttalar sej om olika företag, produkter och planer. Detta gäller inte Mr. Charles som alltid har gjort en grundlig research och grävt fram det omöjliga innan han yttrar sej.

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-en-interrvju-med